mersin oruspuları konyada escort nisantasi escort antalya escort bayan escort bayan taksim samsun escort bayan escort anadolu yakası Lesnické práce: péče o les, těžba, rizikové kácení | VšeProLes.eu

Jste zde

Lesnické práce: péče o les, těžba, rizikové kácení

  comments

  Provádím veškeré lesnické práce

  Máte les, nebo zahradu ? Ohrožuje Váš dům přerostlý strom ? Zajištujeme kompletní péči o les i zahradu.

  Lesní práce

   

  Kácení rizikových stromů

  Rizikové stromy jsou volně stojící stromy v místě, kde svým pádem ohrožují okolní budovy, domy, či elektrické vedení, atd...

  Při kácení takového stromu používáme buď klasické kácení za pomoci traktoru, který strom na laně táhne požadovaným směrem, nebo strom odřezáváme od koruny. V každém případě na sebe bereme veliké riziko. Z tohoto důvodu je cena za kácení takových stromů vysoká, pohybuje se v rozmezí 2.500,- Kč až 20.000,- Kč za jeden strom!

  Dřevo z takového stromu se většinou hodí jen na palivo, můžeme tedy na přání zákazníka strom na místě rozřezat do požadovaných délek. Cena se pak odvíjí od způsobu zpracování od 250 do 350kč za jednu vyjetou nadrž v pile i s prací


   

  Těžební práce - kácení

  Zákazníkům se staráme o celé lesní porosty, přičemž spolupracujeme s revírníkem pro danou oblast. Majitelům lesa doporučujeme vyzvednout osnovy pro daný les na životním prostředí. V těchto osnovách jsou psané plánované těžby, prořezávky, či probírky, předpokládané množství dřevní hmoty.

  Při naší práci se vždy snažíme, aby zákazník neprodělával, ale vydělával !

   

  Předmýtní těžba

  Je-li les dospělý, zralý ke kácení, je vhodné si těžbu naplánovat a již několik let před těžbou provést předmýtní těžbu. Při takové těžbě se vykácejí slabší stromy, nebo stromy, jejichž kmeny nejsou tak cenné. Stát se nechávají cíloví jedinci, pěkné, rovné a vysoké stromy. Díky tomuto se les prosvětlí, cíloví jedinci budou dostávat více živin a díky prosvětlení se lépe uchytí nový nálet mladých stromků. Po pár letech je les výborně připravený na těžbu, ze které bude mít majitel výdělek a také je díky náletu již mírně zalesněný, po těžbě pak stačí jen pár stromků dosadit.

   

  Mýtní těžba

  Je dobré kácet les ve správný čas, tedy ne moc brzy, ani ne moc pozdě. Jakmile les dosáhne mýtního věku a stromy jsou pěkně vzrostlé, pak nemá cenu na něco čekat. Je tu mnoho faktorů, které mohou les znehodnotit. Například kůrovec, vichřice vám udělají v porostu hodně škody, takové dřevo velmi ztrácí svou hodnotu. Příliš staré stromy již bývají zasažené hnilobou, tedy jsou také pro zpracování na pile nevhodné. Proto doporučujeme vždy ve spolupráci s revírníkem těžbu naplánovat včas.

   

  Les zasažený kůrovcem

  Kůrovec patří k přírodě a těžko se ho někdy zbavíme. Pro majitele lesa ovšem může být velkou finanční ztrátou. Stromy v lese rostou desítky let, než se dopracují do mýtního věku a pokud například 70tiletý porost napadne kůrovec, tento les se j iž v mnoha případech mýtního věku nedožije. Co můžeme udělat, je zabránit tomu, aby se kůrovec šířil po okolním porostu. V této záležitosti musíme poděkovat našemu revírníkovi, který pravidelně lesy obchází a jakmile najde zasažené stromy, posílá dopis s upozorněním. My pak jen musíme co nejrychleji zasaženou oblast vykácet, a kmeny co nejrychleji odvézt z lesa pryč. Někdy může jít jen o skupinku 5ti stromů, někdy bohužel o plochu větší. Je třeba vykácet přímo zasažené stromy a k tomu přímo okolní stromy, ve kterých již kůrovec může být zavrtán, ale ještě nevidíme příznaky. Kmeny, zasažené kůrovcem, se dají také zpeněžit, bohužel výkupní cena je nižší, než cena zdravého kmenu. I tak bude majitel ve výdělku, nikoliv prodělku.

   

  Polom v lese

  Ať už je to silná vichřice, či moc těžký sníh, stromy v lese to občas nevydrží, hodně se ohnou, či zlomí. Porost s polámanými stromy je již narušený a je velmi potřebné jej zpracovat. Poškozené stromy již stejně nebudou růst, naopak jsou oslabené a většinou je velmi brzy napadne kůrovec, který se pak s radostí přesune do zdravého porostu. Dalším důvodem, proč neotálet se zpracováním polomu, je výkupní cena dřeva. Kmeny, které již byly ohnuty a zlomeny, sice vykoupíme za nižší cenu, než zdravé kmeny, ovšem stále ještě budete ve výdělku. Pokud ovšem polom zpracujeme po několika měsících, je již dřevo znehodnocené a hodí se pouze na palivo, tedy za minimální cenu. Stejně jako u kůrovce ovšem zdůrazňujeme, že i v tomto případě bude majitel ve výdělku.

   

  Prořezávky, probírky

  Každý mladý les bývá velmi hustý. Je to dobře, pokud je mladý, protože díky tomu se stromky více táhnou do výšky. Ovšem pak přijde doba, kdy je třeba les proředit a vyřezat plevelné dřeviny, neboť větší stromky již potřebují více výživy, místa i světla, aby dobře rostly. Tato práce je náročná, vyřezané stromky se nechávají ležet v porostu. Zde majitel lesa vždy zaplatí dohodnutou cenu, ale do budoucna se mu tato investice určitě vyplatí! Při probírce staršího porostu (např. 30let) se můžou mladé kmeny použít na tyčovinu. Zpracování takových kmenů je sice velmi pracné, ale s námi se v tomto případě již dostáváte do výdělku. Při probírce i prořezávce z porostu vždy vyndáváme slabší jedince, menší, špatně rostlé, či křivé. Stát necháváme pěkné, vzrostlé a rovné stromy, u kterých je šance, že dorostou v krásné kmeny, v dospělosti vhodné na pilařské zpracování.

   

  Úklid paseky - sběr a pálení klestí

  Po každé těžbě je nutné vykácenou paseku uklidit od všech větví a to co nejdříve, čím déle se úklid odkládá, tím obtížnějším se úklid stává. Rychlým úklidem také umožníte růst mladých náletových stromků. Někdy dáváme větve na kupy, které pak pálíme, někdy je ovšem výhodnější větve dávat do rolí, které v porostu necháváme, úzké role nijak nebrání vysazování nových stromků. Do neuklizené paseky se nedá sázet !!!


   

  Pěstební činnost

  U každého lesa, který vykácíme, se následně staráme o osázení a růst mladých stromků, pokud se majitel nerozhodne, že se o to postará sám. V této oblasti úzce spolupracujeme s místním revírníkem, který nám předloží projekt. V projektu je psáno, které druhy stromků mají do porostu přijít a počet kusů. Zároveň také mohou být v projektu tzv. dotační dřeviny, na které má majitel velkou šanci získat dotaci.

   

  Sázení stromků

  Včas poprosíme revírníka o projekt a dle toho stromky objednáme. Sázíme dle počasí - většinou v měsíci dubnu. Při sázení vždy bereme ohled na náletové stromky, jsou-li již pěkně vzrostlé, necháme jim prostor pro další růst. Ke všem stromkům dostane majitel list o původu. Nejlépe je na tom majitel takového porostu, kde je hodně náletových stromků, takové již většinou stačí jen rozsadit, někdy ani to není třeba. Pak majitel ušetří hodně peněz.

   

  Vyžínání osázené paseky

  Stromky jsou velmi malé a paseky velmi rychle zarůstají vším možným plevelem - např. maliní, ostružiní, různé keře i mladé břízky. Proto je velmi nutné je nejméně jednou ročně vyžnout!!! Pokud se paseka nevyžne, dochází k častému úhynu stromků, kterým se nedostává světlo, ani dostatek živin. V neposlední řadě je vyžínání nutné kvůli následnému podzimnímu nátěru proti okusování lesní zvěří.

   

  Natírání proti okusu

  Natírání stromků proti okusování lesní zvěří patří k další investici do mladého lesa. Bohužel i tato investice je velmi důležitá, pokud jste neinvestovali do oplocení osázené paseky. Použitý repelent srnkám, či zajícům nevoní a nechutná, tedy se natřenému stromku vyhnou. Věřte, že je žalostný pohled na krásně osázenou paseku, do které jste investovali několik tisíc, na které má každý druhý stromek ukousnutou špici a v některých případech je stromek ukousnutý celý! Nátěry provádíme na podzim, v měsíci říjnu a listopadu.

  Ze počátku je péče o nový porost opravdu náročná, především finančně, jakmile ale stromek dosáhne dobré výšky (cca 120cm), máme vyhráno a pak již jen čekáme, až porost doroste do věku, kdy je dobré provést prořezávku. Toto téma probíráme v sekci těžební práce

  Lesní a zahrádkářské práce jsou poskytované v Libereckém a Královehradeckém kraji.
  Provozovatelem služby je Martin Plachta - IČ: 66 64 2256 ; Lomnice nad Popelkou